Sigorta Hukuku

  • Trafik Sigortası Davası
  • Konut Sigortası Davası
  • Kasko Sigortası Davası
  • Araç Değer Kaybı
  • Ferdi Kaza Sigortası Davası

ARAÇ HASARI - DEĞER KAYBI- KAZANÇ KAYBI, YARALANMA, BEDENİ HASAR, ÖLÜM, MADDİ - MANEVİ TAZMİNAT, KİRA - TAHLİYE İŞLEMLERİ VE İCRA -İFLAS HUKUKU ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIĞIMIZ ALANLARDIR

Hukuk Büromuzdaki en yoğun çalışma alanımızı özel sigorta hukukuna ait dava ve işler oluşturmaktadır. Trafik kazalarına bağlı maddi ve bedeni zararların ve dahi ölümlerin ortaya çıkması halinde kasko, zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamında hak sahiplerinin zararının tazmini için gerekli başvurularda ve hukuki süreçte, destek sağlanmaktadır.

Çalışma prensibimiz gereğince, alanında uzman iş ortaklarımızdan konuyla ilgili belgeler üzerinde inceleme yaparak, gerekli ön çalışma tamamlandıktan sonra hukuki süreç başlatılmakta, böylece yargılama aşamasında daha seri ve güvenilir sonuca ulaşmak amaçlanmaktadır.
Kazanın oluşuna, zararın türüne, kazaya karışan araçların durumuna ve sigorta poliçelerinin tabi oldukları kurallar ile sağladıkları teminata göre en uygun tazmin yöntemi belirlenerek gerekli başvurular ve hukuki süreç başlatılmakta olup örnek kabilinden yürütülen davalar aşağıdaki gibidir:
 
• Trafik kazalarından kaynaklanan bedensel zararlara bağlı olarak ortaya çıkan geçici ve kalıcı sakatlık nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
• Trafik kazalarından kaynaklanan ölümlere bağlı olarak ortaya çıkan destekten yoksunluk nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat davaları,
• Trafik kazalarından kaynaklanan hasarlar ve araçta oluşan değer kaybı zararları için maddi tazminat davalarıdır.

Yol Tarifi